Crie um site como este com o WordPress.com
Comece agora

Sākums / Começo

Ar Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas atbalstu Dienvidamerikas un Karību latviešu apvienība (DAKLA) rīko Latvijas valsts simtgadei veltītu  kongresu, kas norisināsies š.g. 14. un 15. novembrī Novaodesā, Brazīlijā. 

Kongresu ar savu klātbūtni pagodinās LR Diasporas vēstnieks Atis Sjanīts.

2018.gads – Latvijas valsts simtgades gads. Arī DAKLA un tās biedrorganizācijas Brazīlijas Latviešu Kultūras apvienības (BLKA) aktivitātes ir pagājušas zem simtgades zīmes. Svinot kopā ar Latviju un izdzīvojot simtgades saukli “Es esmu Latvija” nonācām pie secinājuma, ka lielākā dāvana Latvijai un mums pašiem – latviešiem Dienvidamerikā, būtu mūsu pašu pašapziņas celšana un apzinšanās –

Kas mēs esam? Kā mums klājas? Un kāda ir mūsu nākotne?

Šāda motīva vadīti arī pulcēsim Dienvidamerikas latviešu kopienu pārstāvjus pie viena sarunu galda.

Com o apoio do Ministério das Relações Exteriores da Letônia, a Associação Leta da América do Sul e Caribe (DAKLA), tem o prazer de convidá-lo a participar no Congresso dedicado ao centenário da Letônia, que será realizado neste ano, nos dias 14 e 15 de novembro em Nova Odessa, Brasil. 

O congresso conta com as ilustríssimas presenças de Atis Sjanits, Embaixador da Diáspora da Letônia.